Katrine Marçal

Vad kan vi lära av Brexit?

Det är lätt att skratta åt röran i brittisk politik. Men Brexit ställer viktiga frågor som är relevanta även för Sverige. Varför ökar konflikten mellan stad och land? Vad händer när välfärden inte lyckas leverera? Och varför är det så svårt att göra politik av folkomröstningar?