Motioner och interpellationer

Senast den 26 september måste motioner vara inlämnade till SKL. För interpellationer gäller den 13 november.

Motioner

Vem kan skriva en motion till kongressen?

Motion till kongressen kan skrivas av fullmäktige i en kommun eller region (SKL:s medlemmar). Även ordinarie ombud på kongressen kan skriva motioner.

Senast 26 september

Motion ska ha inkommit till SKL senast två månader före kongress, det vill säga senast den 26 september.

Så här skriver du en motion

När du skriver en motion använder du dig av en mall/exempel som du hittar här. Motionen mejlas sedan till motion@skl.se.

Mall/exempel för att skriva motion (PDF, nytt fönster)

Interpellationer

Ordinarie ombud kan även ställa interpellationer till SKL:s ordförande. Dessa ska ha inkommit till SKL senast den 13 november.