Motioner och interpellationer

26 september var sista dag för att lämna in en motion till SKL. För interpellationer gäller den 13 november.

Inkomna motioner

Motioner till SKL:s kongress 2019 (PDF, nytt fönster)

Motionerna behandlas av SKL:s styrelse som skriver förslag till beslut som kongressen sedan tar ställning till. Förslagen till beslut kommer att publiceras här efter att de är behandlade i styrelsen.

Interpellationer

Ordinarie ombud kan även ställa interpellationer till SKL:s ordförande. Dessa ska ha inkommit till SKL senast den 13 november.