Resor och logi

Hotell

I din inbjudan finns en anmälningslänk, via länken bokar du övernattning.

Placering på hotell görs i största möjliga mån partivis. Vilket hotell du är placerad på meddelas via e-post före kongressen.

Resa

När du anmäler dig kan du göra önskemål kring din resa. Du blir kontaktad av resebyrån kort efter din anmälan.

Alla resor bokas enligt SKL:s resepolicy.

Kontaktuppgifter resebyrå:
Marcus Nilsson, marcus.nilsson@lingmerths.se, 010-122 68 94

Ingrid Andersson, Ingrid.andersson@lingmerths.se, 010-122 68 51

Om du själv har bokat din resa fyller du i detta i en reseräkning i efterhand.

Information om ersättning