Resor och logi

Hotell

I din inbjudan finns en anmälningslänk, via länken bokar du övernattning.

Placering på hotell görs i största möjliga mån partivis. Vilket hotell du är placerad på meddelas via e-post före kongressen.

Resa

Beställ resa via SKR:s resebyrå. Ange att du ska delta på SKR:s kongress och uppge kostnadsställe 1020.

Alla resor bokas enligt SKR:s resepolicy.

Kontaktuppgifter resebyrå:
Marcus Nilsson, marcus.nilsson@lingmerths.se, 010-122 68 94

Ingrid Andersson, Ingrid.andersson@lingmerths.se, 010-122 68 51

Om du själv har bokat din resa fyller du i detta i en reseräkning i efterhand.

Information om ersättning