Fördelning av ombud per län

Ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för valperioden 2019-2023 fördelade per valkrets/län.