Kongress 2019

Den 27-28 november 2019 genomförs SKL:s kongress i Linköping.

Aktuellt

  • Skicka in motion Senast den 26 september ska motioner vara inskickade. Här hittar du instruktioner för hur du skriver och vart du skickar den.
  • Handlingar Här hittar du förslaget till SKL inriktning 2020-2023 samt övriga handlingar till kongressen.
  • Fördelning av ombud per län Ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för valperioden 2019-2023 fördelade per valkrets/län.

Medverkande