Kongress 2019

Den 27-28 november 2019 genomförs SKL:s kongress i Linköping.

Aktuellt

  • Kongressen direktsänds Du kan följa kongressen direkt via webben. Länk till sändningen läggs ut dagen före kongressen startar.
  • Handlingar Här hittar du förslaget till SKL:s inriktning 2020-2023, motioner och styrelsens förslag till beslut samt övriga handlingar.
  • Fördelning av ombud per län Ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress för valperioden 2019-2023 fördelade per valkrets/län.

Medverkande